ZNAPDin ohjelma järjestödemokratian ja vammaisten ihmisten osallistumisen edistämiseksi

MITÄ: D&I-hankkeessa tuetaan Sambian liikuntavammaisten ihmisten ZNAPDin järjestöllistä kehitystä valtakunnallisella, provinssi- ja kylätasolla. Kylissä ZNAPDin jäsenet ovat saaneet pienimuotoista elinkeinokoulutusta ja käynnistäneet toimeentuloryhmiä pilotteina. Ryhmissä hoidetaan mehiläisiä, kasvatetaan vuohia, possuja ja vihanneksia tai valmistetaan koulupukuja . Valtakunnallisella tasolla koulutetaan ZNAPDin henkilökuntaa ja jäsenistöä järjestödemokratiassa, viestinnässä, esteettömyydessä ja varainhankinnassa. Hankkeessa myös verkostoidutaan viranomaisten ja muiden avaintoimijoiden kanssa ja edistetään tietämystä vammaisista henkilöistä ja heidän ihmisoikeuksistaan.

MIKSI: Sambia ei ole toteuttanut vammaisten ihmisten oikeuksia ruohonjuuritasolla kylissä ja niiden toteutuminen on pitkälti kiinni vammaisjärjestöjen toimintakyvystä. Erityisesti ZNAPDin jäsenistö haluaa osallistua itse elantonsa ansaitsemiseen ja tuottavaan työhön. Näin he saavuttavat itsenäisemmän aseman osana perhettään ja kyläyhteisöään.

MITEN: Pilotteihin osallistuneiden ZNAPDin jäsenten toimeentulo ja asema omassa yhteisössään on kohonnut. Nyt he eivät ole enää niin riippuvaisia perheittensä tai ystäviensä avusta ja hyväntekeväisyydestä. Toimeentuloryhmissä järjestetty pienimuotoinen elinkeino- ja vertaistukikoulutus on hyödyttänyt koko kyläyhteisöä kullakin pilottipaikkakunnalla. Vuodesta 2016 hanke laajentuu kuudelle paikkakunnalle.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa Sambian suurin, fyysisesti vammaisten ihmisten järjestö ZNAPD. Invalidiliitto tarjoaa asiantuntijuutta ja osaamista järjestödemokratian kehittämisessä, esteettömyyden edistämisessä sekä viestinnällisissä taidoissa.

KOORDINOIJA JA LISÄTIEDOT: Invalidiliitto, Laura Poussa, laura.poussa(at)invalidiliitto.fi