VAMMAISUUS KEHITYSMAISSA

Tässä osiossa on tietoa kehitysmaissa asuvien vammaisten ihmisten elämästä, muun muassa heidän koulutuksestaan, terveydestään ja taloudellisesta tilanteestaan. Tässä osiossa kerrotaan myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta.