Vammaisuus ja terveys

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus samoihin terveyspalveluihin kuin muilla. Lisäksi heillä on oikeus niihin terveyspalveluihin, joita he tarvitsevat vammansa takia.

Terveyspalvelut ovat esteellisiä

Kehitysmaissa terveyspalvelut ovat usein esteellisiä. Terveyskeskus voi olla esimerkiksi paikassa, johon ei pääse pyörätuolilla.

Vammaiset eivät saa tietoa terveydestä

Kehitysmaissa vammaiset ihmiset eivät saa terveysasioista tietoa heille sopivassa muodossa. Sairauksista ja terveydenhoidosta ei kerrota selkokielellä, viittomakielellä tai pistekirjoituksella.

Vammaiset ihmiset eivät tiedä, millaisiin terveyspalveluja heillä on oikeus.

Terveyspalveluja voi parantaa monin tavoin

Vammaiskumppanuus tekee työtä, jotta kehitysmaiden vammaiset ihmiset saisivat parempia terveyspalveluja.

Terveyspalvelut paranevat kun

  • terveydenhuollon työntekijöitä koulutetaan vammaisuudesta
  • terveyspalvelut ovat esteettömiä
  • terveydesta kerrotaan selkokielellä, pistekirjoituksella ja viittomakielellä
  • vammaiset osallistuvat terveyspalveluiden suunnitteluun.