Vammaisuus ja työ

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla on oikeus tehdä työtä samalla tavalla kuin muut. Vammaisilla on oikeus myös sosiaaliturvaan.

Vammaisten on vaikea saada työtä

Kehitysmaissa vammaisen ihmisen on vaikea saada työtä. Vammaisten työllistymistä vaikeuttaa

  • vammaisten ihmisten vähäinen koulutus
  • työnantajien kielteiset asenteet
  • työpaikkojen esteellisyys.

Vammaiset eivät pärjää ilman perheen apua

Monissa kehitysmaissa sosiaaliturva eli valtion antama rahallinen tuki on vähäistä. Eläkkeet ja avustukset ovat niin pieniä, etteivät vammaiset ihmiset pärjää niillä.

Vammaiset ihmiset ovat riippuvaisia perheiden taloudellisesta tuesta. Jos perhe ei tue vammaista ihmistä, hän voi joutua kadulle kerjäämään.

Vammaisten naisten on vaikein työllistyä

Vammaisen naisen on vielä vaikeampi saada työtä kuin vammaisen miehen. Jos vammainen nainen saa työtä, hänen palkkansa on yleensä huonompi kuin vammaisen miehen palkka.

Työllistymistä voi tukea monin tavoin

Vammaiskumppanuus lisää kehitysmaiden vammaisten ihmisten mahdollisuuksia tehdä työtä. Vammaiskumppanuus vaikuttaa esimerkiksi työnantajien asenteisiin ja kehittää vammaisten ihmisten koulutusta kehitysmaissa.