Vammaisten itsenäisen elämän parantaminen ja ihmisoikeuksien edistäminen

MITÄ: Hankkeessa edistetään vammaisten itsenäistä elämää pääasiassa vaikuttamistyöllä, kouluttamalla Handikos-vammaisjärjestön aluetoimistojen jäseniä edunvalvontaan sekä tarjoamalla vammaisille lakineuvontaa vammaisiin kohdistuvista oikeuksista ja laeista.

MIKSI: Vaikuttamistyöllä saadaan aikaan kestäviä muutoksia, jotka edistävät vammaisten oikeuksia.

MITEN: Lisäämällä vammaistietoisuutta vammaisten ja vammattomien keskuudessa, yhteisö on paremmin tietoinen vammaisten ihmisoikeuksista. Edunvalvontakoulutus auttaa vammaisjärjestöjä puolustamaan oikeuksiaan. Hankkeesta hyötyvät Handikos-järjestön jäsenet ja lakimuutosten kautta koko vammaisten yhteisö.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa Kosovon fyysisesti vammaisten järjestö Handikos.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kynnys ry, Tuomas Tuure, tuomas.tuure(at)kynnys.fi

Artikkeli kategoriassa