Korkeakoulujen inklusiivisen opetuksen kapasiteetin vahvistaminen ja vammaisten yliopisto-opiskelijoiden voimaannuttaminen Etiopiassa

MITÄ: Hankkeessa edistetään inklusiivista opetusta yliopistoissa ja tuetaan yliopistojen vammaisten opiskelijoiden tasavertaisia opiskelu- ja osallistumismahdollisuuksia. Vammaiskumppanuuden osuus hankkeessa on päättynyt.

MIKSI: Etiopian yliopistoissa vammaisilla opiskelijoilla ei ole tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua opetukseen, koska monet tilat ovat esteellisiä, kuulovammaisille ei ole viittomakielen tulkkauspalveluita ja näkövammaisille ei ole apuohjelmia ja -välineitä opiskeluun.

MITEN: Opiskelijoiden pyynnöstä kustannetaan apuvälineitä koulunkäyntiin, mikä edistää opetukseen osallistumista. Myös erilaisilla vammaisten opiskelijoiden palkitsemistilaisuuksilla sekä vammaisten ja vammattomien opiskelijoiden yhteisillä tilaisuuksilla pyritään muuttamaan vammaisiin kohdistuvia asenteita. Hankkeessa tehdään myös vaikuttamistyötä ja koulutuksia yliopistojen hallinnon ja opetusala työntekijöille. Hankkeesta hyötyvät ensisijaisesti vammaiset opiskelijat, jotka pääsevät ottamaan osaa yhteiseen opetukseen, kun heidän tarpeensa on huomioitu paremmin.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteutuksesta vastaa Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD).

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kynnys ry, Veera Pensala, veera.pensala(at)kynnys.fi