Vammaisten naisten voimaannuttaminen Etiopiassa

MITÄ: Hankkeessa tuetaan vammaisten naisten kouluttautumista ja toimeentulon mahdollisuuksia.

MIKSI: Etiopiassa vammaiset naiset jäävät usein ilman koulutusta ja toimeentuloa, koska heihin kohdistuu moninkertainen syrjintä. Kouluttamattomuus ja työttömyys lisäävät köyhyyden kierrettä entisestään.

MITEN: Erilaiset koulutukset lisäävät vammaisten naisten mahdollisuuksia saada toimeentuloa. Vertaistuella pyritään kohottamaan vammaisten naisten itsetuntoa ja aktiivisuutta. Asenneilmapiirin muuttuminen myönteisemmäksi naisia kohtaan saa myös vammaisten naisten vanhemmat harkitsemaan vakavammin lastensa kouluttamista. Hankkeessa myös kartoitetaan EWDNA-järjestön aluetoimistojen tarpeita ja vahvistetaan aluetoimistojen kapasiteettia edistää vammaisten naisten inkluusiota Etiopian eri osavaltioissa. Hankkeesta hyötyvät vammaiset naiset.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa paikallinen vammaisten naisten järjestö EWDNA.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kynnys ry, Veera Pensala, veera.pensala(at)kynnys.fi