Vammaisten ihmisoikeudet

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista tuli voimaan vuonna 2008. Tämän vammaissopimuksen valmisteluun osallistuivat

  • YK:n jäsenmaat
  • kansainväliset järjestöt, erityisesti vammaisjärjestöt.

Vammaisilla on samat oikeudet kuin muilla

Vammaissopimus korostaa, että vammaisilla ihmisillä on samat oikeudet kuin muilla. Vammaisia ei saa syrjiä eli kohdella eri tavoin kuin muita.

Vammaisilla ihmisillä on oikeus esimerkiksi

  •  päättää omista asioistaan
  • opiskella
  • tehdä työtä.

Ennen muuta vammaisilla on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Komitea valvoo oikeuksien toteutumista

Vammaisten oikeuksien komitea valvoo, että vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat. YK:n jäsenmaiden pitää kertoa komitealle säännöllisesti, miten ne huolehtivat vammaisten oikeuksien toteutumisesta.

Vammaiset ihmiset voivat valittaa komitealle, jos heidän oikeutensa eivät toteudu.

Suomen pitää saattaa sopimus voimaan

Suomi on allekirjoittanut vammaissopimuksen, mutta Suomi ei ole vielä ratifioinut sitä. Ratifiointi tarkoittaa sopimuksen saattamista voimaan. Suomi voi saattaa sopimuksen voimaan, kun Suomen lait vastaavat sopimusta. Suomen pitää siis ensin muuttaa lakejaan.

Työtä vammaisten oikeuksien puolesta

 Valtioiden pitäisi huolehtia siitä, että vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat. Kehitysmaiden vammaisten ihmisten oikeudet eivät kuitenkaan toteudu. Heitä syrjitään päivittäin.

Vammaiskumppanuus tekee työtä, jotta kehitysmaiden vammaisten ihmisten oikeudet toteutuisivat nykyistä paremmin.