Vammaisten ihmisoikeudet ja itsenäinen elämä Bosnia Hertsegovinassa

MITÄ: Hankkeessa tuetaan vammaisten informaatiokeskus Lotoksen sekä vammaisjärjestö Partnerin toiminnallista kapasiteettia Bosnia ja Hertsegovinassa.

MIKSI: Bosnia ja Hertsegovinassa moni vammainen jää vaille koulutusta ja mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä.

MITEN: Kun useampi vammainen saa tietoa oikeuksistaan informaatiokeskuksessa ja saa kipinän vaikuttamiseen järjestön piirissä, myös järjestö vahvistuu ja pystyy ajamaan paremmin vammaisten asiaa. Hankkeesta hyötyvät suoraan järjestöihin koulutuksiin osallistuneet vammaiset ja välillisesti koko yhteiskunnan vammaiset. Hanke tukee poliittista vaikuttamistyötä ja molemmat kumppanijärjestöt nauttivat laajaa arvostusta aluehallinnon piirissä. Etniset suhteet ovat alueella tärkeitä ja siksi projektiin osallistuu suoraan vammaisia kaikista etnisistä ryhmistä.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa vammaisten informaatiokeskus Lotos ja vammaisjärjestö Partner.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kynnys ry, Tuomas Tuure, tuomas.tuure(at)kynnys.fi