Visio ja missio

Visio

Visionamme on maailma, jossa kehitysmaiden vammaisten ihmisoikeudet ovat toteutuneet ja jossa vammaiset ihmiset toimivat omien yhteisöjensä kehittämiseksi paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Visiossamme Vammaiskumppanuus on näkyvä ja arvostettu vammaisalan kehitysyhteistyötoimija ja kehityspolitiikan vaikuttaja kansallisesti ja kansainvälisesti. Kaikilla suomalaisilla kehitysyhteistyön toimijoilla on riittävä osaaminen vammaiskysymyksissä.

Missio

Vammaiskumppanuus toimii kehitysmaiden vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Toiminta toteutuu Etelässä kehitysyhteistyöhankkeiden muodossa ja Suomessa viestinnän, asiantuntijapalveluiden ja vaikuttamistyön kautta.