Toiminnan perusta ja strategia

Vammaiskumppanuus ry (entinen FIDIDA ry) rekisteröitiin vuonna 1989, ja sillä on Suomen patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin hyväksymät säännöt. Vammaiskumppanuuden kotipaikka on Helsinki, ja sen Y-tunnus on 0784235-8. Ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen syys- ja kevätkokoukset. Syyskokouksessa valitaan jäsenjärjestöjen edustajista koostuva hallitus vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen perustajajäseninä oli seitsemän suomalaista vammaisjärjestöä. Sen tehtäväksi asetettiin kehitysmaiden vammaisten aseman parantaminen, yhteistyön lisääminen suomalaisten järjestöjen välillä, asiantuntijuuden kokoaminen ja vammaisten saaminen mukaan kaikkeen kehitysyhteistyöhön.

Yhdistys solmi kumppanuussopimuksen ulkoasiainministeriön kanssa vuonna 2010. Vammaiskumppanuuden kehitysyhteistyöohjelman kautta rahoitetaan jäsenjärjestöjen hanketoiminta etelässä sekä valtavirtaistamis-, viestintä ja globaalikasvatustyötä Suomessa. Valtionavun jakaminen hankkeille ja muihin toimintoihin tapahtuu Vammaiskumppanuuden hallituksessa. Ohjelmaperustaisuus antaa Vammaiskumppanuudelle uutta vapautta mutta samalla myös vastuuta mm. ohjelma- ja hanketason laadun ja tuloksellisuuden seurannassa.