Tavoitteet

Vammaiskumppanuuden tavoitteet ovat:

1) Kumppanit kehitysmaissa vahvistuvat ja kehitysyhteistyöhankkeet edistävät konkreettisesti kehitysmaiden vammaisten aseman paranemista ja vähentävät köyhyyttä.

2) Vammaisnäkökulma valtavirtaistetaan koko kehityspolitiikan kenttään, ja sen toteutumista seurataan.

3) Jäsenjärjestöjen jäsenistön ja suuren yleisön tietoisuus vammaisten ihmisoikeuksista ja YK:n yleissopimuksen globaaleista kytkennöistä sekä sitoutuminen kehityspoliittisiin tavoitteisiin kasvaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Vammaiskumppanuus

–  koordinoi ja kehittää kehitysyhteistyöohjelmansa tuloksellisuutta ja laatua.

– toimii asiantuntijana Vammaisuus ja kehitys -kysymyksissä kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

– toimii vaikuttajana ja yhteistyökumppanina kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kentässä toimiville tahoille vammaisnäkökulman valtavirtaistamiseksi.

– toteuttaa viestintää ja globaalikasvatusta jäsenjärjestöjensä kanssa.

– etsii aktiivisesti uusia jäseniä mukaan toimintaan.

– etsii muita rahoituslähteitä ulkoministeriön kehitysyhteistyövarojen lisäksi.