Arvot

Vammaiskumppanuuden toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

1) Ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus – Ihmisoikeudet ovat jakamattomia, luovuttamattomia, toisistaan riippuvia ja toisiinsa liittyviä. Kaikkea toimintaamme ohjaa ihmisoikeusperustainen ajattelu. Toimimme sen puolesta, että oikeudenmukaisuus toteutuu ja kehitysmaiden vammaiset ihmiset saavat yhdenvertaiset mahdollisuudet elämässään. Seisomme heikompien puolella.

2) Maailmanlaajuinen yhteisvastuu – Tunnemme maailmanlaajuista yhteisvastuuta vammaisten ihmisten oikeuksien edistämisestä.

3) Vammaisten ihmisten osallisuus – Vammaiskumppauudessa vammaiset ihmiset tekevät työtä vammaisten oikeuksien toteutumiseksi. Samalla tavalla toimivat etelän kumppanimmekin. Nothing about us without us -periaate pohjaa vahvasti ihmisoikeuksiin.

4) Vammaisten ihmisten keskinäinen solidaarisuus – Vahvistamme Etelän ja Pohjoisen vammaisten ihmisten välistä kumppanuutta kokemusten jakamisen ja vertaistuen avulla. Oppimista tapahtuu molempiin suuntiin. Kunnioitamme kumppanimme itsenäisyyttä.

5) Kaikki osaa! – Demokraattinen toimintatapa, vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat lähtökohtia toiminnallemme sekä edellytyksemme kumppaneillemme. Teemme tuloksellista työtä. Hyvä hallinto vankkana alustana kannustamme itseämme ja kumppaneitamme käyttämään kykyjämme ja kehittämään asiantuntemustamme ja toimintaamme jatkuvasti.

6) Rohkeus – Uskallamme kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja. Innovoimme uutta. Verkostoidumme yli rajojen. Emme pelkää muutosta.