Vammaiskumppanuus ry

Vammaiskumppanuus ry, entiseltä nimeltään Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry, on vuonna 1989 perustettu kahdeksan suomalaisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Vammaiskumppanuus toimii yhteistyö-, koordinaatio- ja asiantuntijaelimenä vammaisalan kehitysyhteistyötä koskevissa kysymyksissä kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Lisäksi Vammaiskumppanuus neuvoo, kouluttaa ja tiedottaa kehitysmaiden vammaisia koskevista asioista Suomessa.

Vammaiskumppanuus on ollut ulkoministeriön kumppanuusjärjestö vuodesta 2010. Vammaiskumppanuuden kehitysyhteistyöohjelman kautta rahoitetaan jäsenjärjestöjen toteuttama kehitysyhteistyö, kehityskasvatus, tiedotus sekä vammaisasioiden valtavirtaistamiseen tähtäävä kehityspoliittinen vaikuttamistyö.