Vammaisuus ja sukupuoli

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisia naisia ja tyttöjä syrjitään monesta eri syystä.

Heitä syrjitään, koska he ovat

  • tyttöjä tai naisia
  • vammaisia
  • köyhiä.

Vammaiset tytöt eivät pääse kouluun

Kehitysmaissa vammaiset tytöt pääsevät harvoin kouluun. Siksi tytöt eivät saa ammattia ja heidän on vaikea saada työtä.

Koska naisilla ei ole koulutusta, he eivät tiedä, millaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia heillä on.

Vammaisten naisten seksuaalioikeuksia rikotaan

Kehitysmaissa ajatellaan usein, että vammainen nainen ei voi olla vaimo tai äiti. Jos vammainen nainen tulee raskaaksi, hänet voidaan pakottaa keskeyttämään raskaus. Vammaisia naisia käytetään myös seksuaalisesti hyväksi.

Vammaiset naiset eivät saa riittävästi terveyspalveluita

Vammaisten naisten voi olla vaikea käyttää terveyspalveluita. Terveyspalvelut voivat olla esimerkiksi rakennuksessa, johon ei pääse pyörätuolilla. Kuuro nainen voi joutua synnyttämään lapsen ilman viittomakielen tulkkia.

Tytöt ja naiset tarvitsevat erityistä tukea

Kehitysmaiden vammaiset tytöt ja naiset tarvitsevat erityistä tukea.

Vammaiskumppanuus tekee työtä, jonka tavoite on parantaa kehitysmaiden vammaisten tyttöjen ja naisten elämänlaatua. Vammaiskumppanuus esimerkiksi kertoo vammaisille naisille ja terveysalan ammattilaisille naisten seksuaalioikeuksista. Vammaiskumppanuus tarjoaa vammaisille tytöille ja naisille myös vertaistukea.