Vammaisuus ja osallistuminen

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Vammaiset ihmiset voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan silloin, kun yhteiskunta on heille saavutettava.

Yhteiskunta on saavutettava, kun siinä ei ole esteitä

  • liikkumiselle
  • näkemiselle
  • kuulemiselle
  • asioiden ymmärtämiselle.

Vammaiset eivät pysty osallistumaan

Kehitysmaiden vammaiset ihmiset eivät pysty osallistumaan yhteiskunnan toimintaan samalla tavalla kuin muut.

Suuri osa kehitysmaiden vammaisista ihmisistä ei voi

  • käydä koulua
  • tehdä työtä
  • äänestää vaaleissa
  • liikkua kodin ulkopuolella
  • kommunikoida muiden kanssa.

Suurimmat esteet vammaisten osallistumiselle ovat ympäristön esteellisyys ja ihmisten asenteet.

Vammaisjärjestöt lisäävät osallisuutta

Kehitysmaiden vammaisten ihmisten omat järjestöt lisäävät vammaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Vammaiskumppanuus tukee kehitysmaiden vammaisjärjestöjä tässä työssä.