Vammaisuus ja koulutus

Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan maailmassa on 93 – 150 miljoonaa vammaista lasta (0-14 v.). Arviolta vain noin 2-3 % heistä käy koulua. Lievätkin oppimisvaikeudet saattavat estää vammaisten koulunkäynnin. Erityisesti vammaiset tytöt ovat vaarassa jäädä vaille koulutusta.

Suurin este vammaisten koulutukselle ovat ihmisten kielteiset asenteet. Vammaisten lasten kykyihin ei välttämättä uskota, minkä vuoksi ajatellaan, ettei heitä kannata kouluttaa. Kehitysmaissa on myös valtava pula opettajista, ja opettajien ammattitaidot etenkin erityisopetuksen saralla ovat heikot. Myös koulurakennusten fyysinen esteellisyys on monesti este liikuntavammaisten koulunkäynnille.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittaa valtioita edistämään vammaisten lasten osallistavaa (inklusiivista) ja hyvälaatuista opetusta. Opetuksessa esimerkiksi täytyy ottaa huomioon vammaisten ihmisten tarpeet ja tarjota heille yksilöityä tukea koulutukseen. Kuurojen opetuksessa täytyy käyttää viittomakieltä. Opettajien tieto-taitoa vammaisille sopivista opetusmenetelmistä (esimerkiksi selkokielestä ja pistekirjoituksesta) tulee lisätä.

Vammaisyleissopimuksen velvoitteiden täyttäminen on pitkäaikainen prosessi, ja vaatii jatkuvaa ylläpitoa.

Vammaisjärjestöt ympäri maailman ovat tehneet tärkeää tiedottamis- ja vaikuttamistyötä vammaisten lasten koulutuksen edistämiseksi, mutta kehitystyöhön tarvitaan myös kaikkien muiden opetuksen kanssa työskentelevien panos. Asennekasvatus yhteisötasolla, opettajankoulutuksen kehittäminen, kehitysmaaolosuhteisiin sopivien inklusiivisten työtapojen kehittäminen ja valtion sitouttaminen näiden toteutukseen ja rahoittamiseen ovat keinoja saada kehitysmaiden vammaiset lapset ja nuoret peruskouluun ja siitä eteenpäin oppipolulla.

On myös tärkeää kannustaa vammaisia ihmisiä opiskelemaan opettajiksi. Vammaiset opettajat voivat edistää vammaisten lasten koulutusta omalla esimerkillään. Tavoitteena on koulu, jossa kaikki voivat oppia yhdessä.

Koululuokka Etiopiassa

Kuvassa etiopialaisia lapsia inklusiivisessa koululuokassa. Kuva: Juha Valta.