Vammaisuus ja koulutus

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla lapsilla on oikeus saada opetusta tavallisessa luokassa yhdessä muiden kanssa. Vammaisilla lapsilla on oikeus saada yksilöllistä tukea opiskeluun.

Vammaiset lapset eivät pääse kouluun

Köyhissä kehitysmaissa vain harva vammainen lapsi pääsee kouluun. Varsinkin vammaiset tytöt jäävät usein ilman koulutusta.

Asenteet estävät kouluun pääsyn

Suurin este vammaisten koulunkäynnille kehitysmaissa on ihmisten kielteiset asenteet. Moni ihminen ajattelee, että vammaista lasta ei kannata kouluttaa. Moni ajattelee, että vammainen ihminen ei voi oppia uusia asioita tai käydä töissä.

Koulut ovat esteellisiä

Kehitysmaissa liikuntavammaisen ihmisen on vaikea päästä kouluun, koska monet koulut ovat esteellisiä. Kouluissa voi olla esimerkiksi mahdotonta liikkua pyörätuolilla.

Opettajia on liian vähän

Kehitysmaissa ei ole tarpeeksi opettajia, eivätkä opettajat ole saaneet riittävästi koulutusta vammaisten oppilaiden erityistarpeista. Siksi vammaiset oppilaat eivät saa riittävän hyvää opetusta.

Työtä vammaisten koulutuksen puolesta

Vammaiskumppanuus tekee työtä, jotta kehitysmaiden vammaisilla ihmisillä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet opiskella. Tärkeä osa Vammaiskumppanuuden työtä on tiedottaminen. Vammaiskumppanuus kertoo esimerkiksi kehitysmaiden päättäjille ja vammaisten lasten vanhemmille lasten oikeudesta käydä koulua.