Vammaisuus ja katastrofit

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisia ihmisiä pitää suojella katastrofin aikana samalla tavalla kuin muita.

Katastrofi voi olla esimerkiksi sota tai luonnonmullistus. Luonnonmullistuksia ovat esimerkiksi hirmumyrskyt, tulvat ja maanjäristykset.

Vammaisen on muita vaikeampi selviytyä

Vammaisen ihmisen on muita vaikeampi selviytyä katastrofista.

Selviytyminen on vaikeampaa, jos vammainen ihminen ei saa katastrofista tietoa hänelle sopivassa muodossa. Liikuntavammaisen ihmisen voi olla vaikea päästä turvaan katastrofin aikana. Vammaisen ihmisen apuvälineet voivat myös vaurioitua tai kadota katastrofin aikana.

Vammaiset ihmiset tarvitsevat muita enemmän perheen ja yhteisön tukea. Perhe tai yhteisö voi hajota katastrofin aikana. Silloin vammainen ihminen voi jäädä ilman tukea.

Vammaisten erityistarpeet pitää huomioida

Vammaiskumppanuus tekee työtä, jotta vammaisten ihmisten erityistarpeet huomioidaan katastrofien aikana.