Ugandan viittomakieli- ja edunvalvontahanke

MITÄ: Ympäri Ugandaa toteutetaan viittomakielen opetusta kuuroille, heidän perheenjäsenilleen, opettajille sekä palveluntarjoajille (mm sairaanhoitajille ja poliiseille). Lisäksi hankkeessa koulutetaan kuuroja edunvalvontaan.

MIKSI: Uganda on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Silti erityisesti maaseudulla asuvat kuurot ovat riskissä jäädä kokonaan palveluiden ulkopuolelle.

MITEN: Alueilla perustetaan UNAD:in aluetoimistoja ja koulutetaan vastuuhenkilöitä hallinnossa ja edunvalvonnassa. Myös kuurojen lasten vanhempien yhdistyksiä perustetaan ja niiden toimintaa tuetaan. Lisäksi hankkeessa tehdään edunvalvontatyötä kansallisella ja paikallisella tasolla.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa Ugandan kuurojen liitto (UNAD).

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kuurojen Liitto, Katarina Butera, katarina.butera(at)kuurojenliitto.fi