Työkalu valtavirtaistamiseen

Ottamalla huomioon vammaiskysymykset kaikessa kehitysyhteistyötoiminnassa pääsevät vammaiset ihmiset paremmin mukaan ns. valtavirtakehitykseen. Teemme työtä ja tarjoamme apuamme näiden kysymysten huomioimeksi. 

Käytännön avuksi hanketyöhön olemme kehittäneet oheisen työkalun: Valtavirtaistamistyökalu (pdf)

Miksi valtavirtaistaminen on tärkeää? 

Valtavirtaistaminen on ihmisoikeuskysymys ja vähentää eriarvoisuutta. Vammaiset ihmiset jäävät usein vammansa vuoksi syrjään kehitysyhteistyöhankkeiden vaikutuspiiristä. Esimerkiksi peruskoulun aloittaa tällä hetkellä globaalitasolla yli 80% ikäluokasta, kun 15 vuotta sitten vastaava luku oli vain reilut 50%. Vammaisten lasten kohdalla koulussakäynti ei kuitenkaan ole lisääntynyt samassa tahdissa; monissa maissa edelleen vain 2-3% vammaisista lapsista aloittaa koulun. Kuilu vammaisten ja vammattomien lasten välillä on siis kasvanut.

Mitä valtavirtaistaminen vaatii?

Mikäli olet vasta kartoittamassa hankkeen toimintaympäristöä, on sinulla hyvä mahdollisuus valtavirtaistaa vammaiskysymykset alusta alkaen osaksi hanketta. Onnittelut jo etukäteen: hanke saa tästä arvokkaan lisädimension ja sen tuloksellisuus lisääntyy samalla kun oma osaamisenne karttuu!

Vammaisten ihmisten huomioiminen kehitysyhteistyöhankkeessa lisää tarvittavia resursseja noin 2–7 %. Ilman lisärahaakin voidaan tehdä paljon sen eteen, että hanke ei ainakaan syvennä vammaisten ja vammattomien ihmisten välistä kuilua.

Miten pääsee alkuun?

Kun olet tehnyt päätöksen lähteä edistämään vammaisten oikeuksien toteutumista, ensimmäinen konkreettinen askel on käydä Etelän kumppanin kanssa perusteellinen keskustelu vammaisten tasavertaisesta oikeudesta olla osallisina hankkeessa. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että moninkertaisessa syrjäytymisvaarassa olevat ryhmät, kuten vammaiset naiset ja lapset, huomioidaan. Varaa aiheen käsittelyyn riittävästi aikaa – kun oikea asenne ja tahto toimintaan on löydetty, vammaisten ihmisten huomioimisesta tulee itsestään selvä asia, ja voidaan ryhtyä toimintaan.

Mistä tukea työhön?

Työkaluun on koottu tärkeimmät seikat, jotka vammaisnäkökulman valtavirtaistamisessa tulisi ottaa huomioon. Jos oma osaaminen tai käytössä oleva aika ei tunnu riittävän tarjoamme koulutus- ja neuvontapalveluita inklusiivisten hankkeiden toteutuksen tueksi. Parhaan, pitkäaikaisen tuen saat meiltä, jos voimme yhdessä suunnitella ja budjetoida neuvontapalvelut osaksi hankesuunnitelmaanne ja -budjettianne.

Anna palautetta meille!

Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja parannusehdotuksia työkalun sisällöstä, toimivuudesta ja käytettävyydestä, kts. yhteystietomme.