Tuki vammaiskysymysten valtavirtaistamiseen

Vammaiskysymysten valtavirtaistamispalveluiden sisältö, koulutuksen näkökulmat ja menetelmät sovitetaan tarpeisiinne ja resursseihinne sopiviksi.

Esimerkkejä tuestamme: Kouluttamme ja neuvomme vammaisasioiden sisällyttämisestä osaksi hankesuunnitelmia. Etsimme sopivia vammaisjärjestöjä tai -konsultteja mukaan hankkeeseen. Autamme hankkeen toteuttamisessa tavalla, joka mahdollistaa vammaisten ihmisten osallistumisen hankkeiden toimintoihin sen kaikissa vaiheissa. Neuvomme sisällöllisissä ja rakenteellisissa kysymyksissä. Seuraamme vammaisten huomioimisen toteutumista ja annamme suosituksia jatkoa varten.