Tehtävät – Vammaisuus

VammaisuusMieti parin kanssa tai pienissä ryhmissä, mitä seuraavat väittämät tuovat mieleesi.

 • Olen sokea ja voin liikkua itsenäisesti sekä päättää, minne haluan mennä.
 • Minulla on oikeus saada lapsia, vaikka en pysty kävelemään.
 • Muut lapset oppivat suvaitsevaisuutta, kun he käyvät samaa koulua vammaisten kanssa.
 • Liikun pyörätuolilla, ja minulla on oikeus päästä lähikouluun sekä saada opetusta.
 • Minulla ei ole kykyä puhua, mutta minulla on oikeus harrastaa seksiä valitsemani kumppanin kanssa.
 • Olen kuuro muusikko ja voin edetä maailman huipulle.
 • Liikuntavammasta huolimatta saan osallistua liikuntatunneille.
 • Olen kuuro, ja jos muut eivät ymmärrä viittomakieltä, he tarvitsevat tulkkia.
 • En näe hyvin, mutta minulla on oikeus koulutukseen joka asteella.
 • Minun alaraajani ovat halvaantuneet, mutta voin silti perustaa perheen haluamani kumppanin kanssa.
 • Saan nauttia kulttuurista ja taiteesta, vaikka minulla on kehitysviivästymä.
 • Olen kuuro ja tarvitsen tulkkia, jotta ymmärrän muita.
 • Onneksi sain hoitoa keskosuudestani huolimatta, vaikka sainkin näkövamman.
 • Olen sokea, ja työskentelen radiossa. Voin menestyä urallani.
 • Olen kuuro ja voin työskennellä musiikin parissa.
 • Minulla on liikuntavamma ja voin siitä huolimatta työskennellä valtionhallinnossa.
Keskustelkaa yhdessä mieleen nousseista ajatuksistanne. Ajattelitteko kaikesta samalla tavalla?
Oliko eroavaisuuksia? Millaisia?Pohtikaa yhdessä parisi tai ryhmän kanssa:

Mitkä asiat vaikuttavat suhtautumiseemme vammaisiin ihmisiin Suomessa sekä vammaisiin ihmisiin kehitysmaissa?

Onko teillä henkilökohtaisia kokemuksia vammaisista henkilöistä? Miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet suhtautumiseenne?

Oletko oppinut jotain vammaisen ihmisen kohtaamisesta? Mitä olet oppinut?
Millaiset seikat voivat edistää tai estää väittämien toteutumista Suomessa ja kehitysmaissa?

 


Stereotypiat

Miettikää erilaisia stereotypioita seuraavista aiheista learning café -menetelmällä

 • Hyvintointivaltio
 • Kehitysyhteistyö
 • Maahanmuuttaja
 • Vammainen
 • Tasa-arvo
 • Afrikka
 • Latinalainen Amerikka

Jokaisella ryhmällä on siis aluksi yksi aihe, josta he aloittavat, esimerkiksi kehitysyhteistyö. Aiheesta kirjataan muutama ajatus paperille.
Kunkin aiheen kohdalla ollaan 5 minuuttia, minkä jälkeen vaihdetaan seuraavaan aiheeseen.

Tarkoituksena on tuottaa nopeasti mieleen tulevia stereotypioita eli mielikuvia, jotka tulevat mieleen kustakin aiheesta.
Seuraava ryhmä jatkaa aina siitä, mihin edellinen jäi ja kirjaa paperille uusia ideoita.

Lopuksi aiheet katsotaan ja puretaan yhdessä tai pienryhmissä keskustelemalla.

Apukysymyksiä:

Mistä stereotypiat tulevat?
Mitkä seikat ohjaavat ihmisten stereotypioiden muodostumista?


vammaisuus
tehtavat
tehtavat