Tehtävät – Oikeus Työhön

”Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, lääkehuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.”

YK:N IHMISOIKEUKSIEN JULISTUS, 25. ARTIKLAN 1. MOMENTTI1. Tehtävä ”Työn merkitys”

Tarkastele seuraavia kuvia:

Mieti millaisia ominaisuuksia ja taitoja ihminen tarvitsee saadakseen sellaisen työn, jolla hän voi elättää sekä itsensä että perheensä?

Eläydy kuvien henkilöiden maailmaan. Mieti heidän päiväänsä ja tee mind map, johon piirrät tai kirjoitat, mitä henkilön elämässä tapahtuu yhden päivän aikana. Kuvittele eläväsi henkilöiden asemassa. Mieti, millaisia esteitä he kohtaavat päivän aikana ja kuinka he selviävät niistä? Millaiselta henkilöstä tuntuu päivän aikana?

Laittakaa tekstit oppimisympäristöön tai esimerkiksi opettajan luomaan oppimisympäristöön, kuten moodle/classroom/optima tms. Lukekaa toistenne tekstejä ja kommentoikaa mitä ajatuksia ja tunteita tekstit ja erilaiset päiväkirjat herättivät toisissanne.


2. Tehtävä ”Vammaisten ihmisten yhteiskunnallinen asema ja työllistyminen”

Vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja elinoloja on tutkittu vähän. Lue seuraava artikkeli Vammaisten ihmisoikeudet eivät toteudu (avautuu uuteen välilehteen) ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mikä on näkövammaisten ihmisten kouluttautumisaste Suomessa?
  2. Mikä on karkea arvio vammaisten ihmisten työllistymisestä Suomessa?
  3. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että vammaisten ihmisten sosioekonominen asema on heikompi kuin vammattomalla väestöllä?

3. Tehtävä ”Vammainen ihminen yhteiskunnan tuottavana jäsenenä”

Kehitysvammaisen ihmisen on vaikeaa hankkia työpaikka avoimilta työmarkkinoilta. Tämän takia suuri osa maamme työikäisistä ja -kykyisistä kehitysvammaisista osallistuu edelleen työ- ja päivätoimintakeskuksissa järjestettävään työtoimintaan. Oletko itse kohdannut kehitysvammaisia työntekijöitä? Jos olet, kerro opiskelutovereillesi tästä kohtaamisesta. Lue myös seuraava artikkeli liittyen kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen (avautuu uuteen välilehteen.)

Millaisille työpaikoille kehitysvammaiset ihmiset voivat työllistyä?

Katso seuraava tietoisku: Oskun matka (Video avautuu uudelle välilehdelle.)

Kirjaa ylös, miten ns. osatyökykyisen ihmisen työskentelyä voidaan tukea?


4. Tehtävä ”Töitä kaikille”

Tässä harjoituksessa käsitellään vammaisten työllistymiseen sekä työmahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Valmistelut: Tulosta lopussa olevat tarinat. Jos osallistujia on paljon, kopioi tarinoita, jotta joka ryhmälle voidaan antaa tarina.

Ohjeet: Osallistujien määrästä riippuen jakaudutaan 4-6 hengen ryhmiin. Joka ryhmälle jaetaan yksi tarina sekä siihen liittyvät kysymykset. Ryhmiä pyydetään lukemaan tarina läpi ja pohtimaan vastauksia kysymyksiin. Tämän jälkeen ryhmät esittelevät tarinansa ja pohdintansa muille. Pohtikaa lopuksi yhdessä, millaisia ajatuksia tarinat teissä herättivät. Mitä voitaisiin tehdä, jotta tilanne olisi parempi?


Tarina 1
Olen sambialainen mies ja olen töissä maatilalla. Kymmenen vuotta sitten pääsin ammattikouluun opiskelemaan maataloutta. Sain paikan ammattikoulun erityisyksikössä, jossa muutkin oppilaat olivat kehitysvammaisia. Ulkomaalainen järjestö tuki opiskeluani.

Valmistuttuani olin töissä maatilalla yhden opiskelukaverini kanssa. Lähdin työpaikasta, sillä palkka oli huono. Lisäksi minut ja ystäväni majoitettiin rakennukseen, joka oli navetan vieressä ja haisi. Muiden työkavereiden asunnot olivat parempia ja heidän asunnoissaan oli sähkö.

Vanhan kouluni kautta sain apua uuden työpaikan etsimisessä. Maatilalla, jossa nyt olen töissä, minua kohdellaan hyvin. Palkka ei ole kauhean suuri, mutta sillä selviää.

Tarina 2
Olen töissä perulaisessa järjestössä. Alueellamme moni köyhä saa toimeentulonsa pienimuotoisella yritystoiminnalla. Järjestömme tarjoaa köyhille ihmisille pienlainoja yritystoiminnan aloittamista tai kehittämistä varten. Aluksi olin epävarma siitä, voisiko näitä lainoja myöntää myös vammaisille. Uskoin, että vammaiset käyttävät paljon rahaa lääkkeisiin, ovat usein sairaina, eivätkä pysty itsenäisesti hoitamaan yritystä.

Nykyään meillä kuitenkin on asiakkaina kaksi liikuntavammaista miestä sekä yksi sokea nainen. He ovat itse asiassa yksiä parhaita asiakkaitamme. He eivät vaatineet erityisehtoja, vaan mahdollisuuden päästä käyttämään samoja palveluja kuin muut.

Näiden kokemusten ansiosta tajusin, että vammaiset ihmiset voivat olla menestyviä yrittäjiä. Kannustankin henkilökuntaamme arvioimaan avoimin mielin kaikkia lainaa hakevia, sen sijaan että vammaisilta kiellettäisiin laina ennakkoluulojen vuoksi.

Kysymykset ryhmille
Millaisia työntekoon liittyviä kysymyksiä tarinasta nousee esille?
Mitkä seikat tukevat ja mitkä asiat estävät vammaisten oikeutta tehdä työtä?