Tehtävät – Oikeus Osallisuuteen

Katso video ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
Signmark kertoo elämästään osana yhteiskuntaa. Hänellä on kerrottavanaan monta käännekohtaa elämässään.

Mitkä seikat ovat olleet esteinä?
Mitkä ovat olleet hänen nuoruutensa ja elämänsä voimavarat?
Mitkä oivallukset ovat muuttaneet hänen elämäänsä?
Mitkä asiat ovat edistäneet SignMarkin elämää?


Tarkastele seuraavia kuvia ja vastaa alla oleviin kysymyksiin:

 

Millaisia esteitä liikkumiselle näet kuvissa? Ota huomioon liikunta-, näkö-, ja kuulovammaisille nuoret.
Millaisilla muutoksilla kuvien ympäristöt saisi esteettömämmiksi?
Miten kuvan henkilöt voivat edistää yhteiskuntaan osallistumista?
Miten yhteiskunta voi tukea heidän osallistumistaan?
Miten yhteisöllinen tuki näkyy kuvissa?

Huomioi kohdemaan rajalliset varat sekä ympäristö ja kulttuurin suhtautuminen vammaisuuteen.

Sambialaiset nuoret kertovat elämästään.

Jakaantukaa pienryhmiin ja katsokaa vähintään yksi videotervehdys Sambiasta. Vastatkaa tämän jälkeen ryhmissä seuraaviin kysymyksiin:

1) Kerro muutamalla sanalla henkilön taustoista.
2) Miten vamma/vammaisuus on vaikuttanut hänen elämäänsä?
3) Millaisia haasteita hän on kohdannut elämässään?
4) Mitä hän tekee työkseen?
5) Millaisia harrastuksia hänellä on?

Esitelkää lopuksi ”henkilönne” koko ryhmälle ja pohtikaa yhdessä videotervehdysten ydinviestejä. Mieti mitä koulutus, työllisyys, tietoisuus oikeuksista merkitsevät vammaisille kehitysmaissa? Mikä on kehitysyhteistyön merkitys näissä asioissa? Miksi vammaisia piilotellaan? Miksi heitä saa sortaa? Miksi oikeuksien toteutumista ei kukaan varmista, ajattele tai halua ajaa?


Jatkotehtävä: Tee kouluun/nuorisotalolle/kirjastoon tiedotusseinä kehitysyhteistyöstä ja sen merkityksestä vammaisten ihmisten osallisuuteen ja koulutukseen. Mieti, kuinka saat ihmiset kiinnostumaan aiheesta? Miten asia koskettaa ihmisiä Suomessa?