Tehtävät – Oikeus Elämään

Tehtävät

kuvia

Valitse kuva ja itsellesi henkilö, josta teet lyhyen kuvauksen. Kuvaus voi olla ranskalaisilla viivoilla tai lyhyen tarinan muodossa, esimerkiksi:

 

  • olen nuori tyttö
  • asun maaseudulla
  • minulla on liikuntavamma
  • olen käynyt peruskoulua 2 vuotta
  • jne…

Mieti, millaisissa oloissa henkilö elää? Miten hänen tavallinen päivänsä sujuu?
Missä hän on päiväsin? Kuten töissä/koulussa/kotona/kuntoutuskeskuksessa?
Millä hän liikkuu matkat? Missä hän käy päivän aikana? Miten hän viettää vapaa-aikansa? jne…

Etsi pari itsellesi.

Kertokaa toisillenne kuvaelmat henkilöistä. Sopikaa ”koodiväri” näille henkilöille.
Piirtäkää paperille iso ympyrä, joka kuvaa yhteiskuntaa ihmisen ympärillä. Mieti kuinka lähellä olet itse ympäröivää yhteiskuntaa? Miten saat erilaisia palveluja: terveyspalvelut, koulutus, työpaikka, hyvinvointi, vapaa-aika, elintaso jne…Sijoita itsesi pienempänä ympyränä niin lähelle yhteiskuntaa kuin itse koet olevasi. Sen jälkeen sijoita kuvissa näkemiäsi ihmisiä yhteiskuntaympyrän läheisyyteen sen mukaan, miten luulet heidän saavan samat palvelut. Aivan keskellä isoa ympyrää kaikki asiat ovat niin täydellisesti, että saat kaikki tarvittavat palvelut ja kaikki oikeutesi toteutuvat, elät ideaalimaailmassa. Mitä kauemmaksi joudut ympyrästä, sitä enemmän joudut tekemään työtä elämässäsi, taistelemaan oikeuksiesi eteen.

Lopuksi miettikää ryhmässä, miksi ihmiset sijoittuivat eri etäisyyksille? Miten esteitä voisi
purkaa, jotta tasa‐arvo toteutuu?


opettajalle
lahteet ja lisätietoa