Vammaisuus ja kehitys

Noin 80 % maailman noin miljardista vammaisesta ihmisistä asuu maailman köyhimmissä maissa. Suoraan vammaisille kohdennetut hankkeet eivät tavoita tästä 800 miljoonasta kuin murto-osan. Siksi vammaiset ihmiset tulisi huomioida kaikessa kehitysmaihin suuntautuvassa toiminnassa, niin että he pääsevät mukaan kaikkeen toimintaan. Vammaisia ihmisiä tulisi lisäksi tukea erillisin kohdennetuin toimin, mikäli täysimääräinen osallisuus ei muuten toteudu.

 

Vammaisten asemasta ja oikeuksien toteutumisesta on ollut vain vähän maailmanlaajuisesti kerättyä tietoa. Vuonna 2011 vammaisjärjestöjen pitkällisen vaikuttamistyön seurauksena aikaansaatu World Report on Disability on kattavin tietolähde vammaisuudesta ja sen kytkennöistä elämän eri osa-alueille.
Lisätietoja: