Vammaisten ihmisoikeudet

Vammaisliikkeen maailmanlaajuiseksi motoksi noussut ”Nothing about us without us” – ei mitään meistä ilman meitä – on myös Vammaiskumppanuuden tapa tehdä työtä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi. Tälle hyvänä ideologisena ja normatiivisena perustana toimii vuonna 2008 kansainvälisesti voimaan astunut YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.