Teemat

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen vastuu huolehtia siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestönryhmien – myös vammaisten henkilöiden – kohdalla. Valitettavasti todellisuudessa oikeudet eivät useinkaan toteudu. Vammaiset henkilöt kokevat usein syrjintää ja jäävät heitä itseään koskevan, esimerkiksi koulutukseen tai työhön liittyvän päätöksenteon ulkopuolelle.

Työmme perustana on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimus luo juridisen pohjan työllemme vammaisuuteen ja kehitykseen liittyvien haasteiden parissa.