Anja Malm

Tuomas ja opiskelija vierekkäin

Funktionshinder och fattigdom

Omkring 80 procent av världens ca en miljard funktionshindrade bor i de allra fattigaste länderna. Fattigdom är en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning leder i sin tur till fattigdom och till att funktionshindrade blir utstötta av både sin familj och samhället. I samhällena är de funktionshindrade fattigast av de fattiga. Av världens absolut… Read more Funktionshinder och fattigdom

Funktionshinder och utbildning

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s uppskattning finns det i dag totalt 93–150 miljoner funktionshindrade barn i åldern 0-14 år. I många av de länder där Finland bedriver utvecklingssamarbete går barn med funktionsnedsättning inte i skola alls. Av u-ländernas funktionshindrade barn går endast omkring 2-3 procent i skola. Redan en lindrig funktionsnedsättning kan förhindra skolgången. Det är särskilt… Read more Funktionshinder och utbildning