YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista seuranta

YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista toimeenpanoa seuraa itsenäisistä asiantuntijoista muodostettu Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (Committee on the Rights of Persons with Disabilities).

Kaikkien sopimuksen ratifioineiden valtioiden tulee raportoida komitealle, kuinka vammaisten oikeudet toteutuvat. Ensimmäinen raportti tehdään kaksi vuotta ratifioinnista ja sen jälkeen joka neljäs vuosi.

Komitea tarkastaa raportit ja antaa ehdotuksia ja suosituksia käytäntöjen parantamiseksi.

Se myös vastaanottaa ja käsittelee henkilöiden tai ryhmien lähettämät valitukset, joiden tekemisen sopimuksen valinnainen pöytäkirja mahdollistaa.

Komitea kokoontuu Genevessä, Sveitsissä yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot:

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (avautuu uudelle välilehdelle)

Vammaisyleissopimuksen 31. artikla sitouttaa sopimuspuolia kokoamaan ja ylläpitämään vammaisuuteen liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa. Kuvassa WHO:n World Report on Disability-julkistamistilaisuuden yleisöä.
Kuvassa WHO:n World Report on Disability-julkistamistilaisuuden yleisöä.