Opettajalle – Oikeus Koulutukseen

OIKEUS KOULUTUKSEEN

Avainsanat: koulutus, tasa-arvo, lukutaito, saavutettavuus

Aihealueet, oppiainekokonaisuudet: yhteiskuntaoppi, uskonto, filosofia, elämänkatsomustieto

Ohjeet:

Materiaali sisältää kattavan kokoelman työkaluja kansainvälisyyden toteuttamiseen niin eri oppiaineissa, aihekokonaisuuksissa kuin eri luokka-asteilla ja koulumuodoissakin. Jokaisessa teemaosiossa voi tutustua aiheeseen asiaosuuden, elämäntarinoiden, harjoitustehtävien ja useiden videoiden kautta. Materiaali sisältää sekä suomalaisten että kehitysmaiden vammaisten nuorten tarinoita elämän eri osa-alueilta.

Materiaalia voi käyttää usealla eri tavalla. Sivustolta voi koota haluamansa pituisen kokonaisuuden vartin mittaisesta osasta kokonaiseen päivään. Tehtäväosioita voi käyttää erikseen yksitellen tai kokonaisuutena tai osittain soveltamalla opettamaasi oppiaineeseen. Aina ei ole arvokeskusteluun aikaa tai mahdollisuutta, mutta materiaalin lisätiedot, vinkit ja linkit toimivat myös oman opetuksen rinnalla esimerkkeinä. Tehtäviä on myös mahdollista antaa kotiläksyiksi ja lisämateriaali voi olla esim. aineistoesseen pohjana.

Mukana on myös aiheita, jotka voivat olla arkoja opiskelijoille (esim. seksuaalisuuteen liittyvät kulttuuriset erot). Huomioithan tämän muodostaessasi työskentelyryhmiä.

Materiaalien videot ovat tekstitetty suomeksi, mutta ne ovat myös erinomaista materiaalia kielen opiskelussa. Autenttista materiaalia on suomen lisäksi espanjaksi ja englanniksi sekä viittomakielellä. Voit esittää näitä luokassasi vapaasti, muistathan mainita Vammaiskumppanuuden esityksessäsi.


Erilaisia tapoja käyttää oppimateriaalia

  1. Tehtävissä on valtavan paljon asiallista ja ajankohtaista tietoa vammaisten ihmisten tilanteesta. Niitä ja videoita on helppo hyödyntää sinällään ilman tehtäviä opetuksen tukena, alustuksina, introina tai esimerkkeinä.

 

  1. Ryhmätyömahdollisuuksia
    1. a) Jaetaan yksi oikeus yhdelle ryhmälle ja ryhmä tekee tuotoksen
    1. • tehdään kaikki tehtävät tai valinnainen määrä tehtäviä
    1. • tiedon ja tehtävien pohjalta tehdään jonkinlainen tuotos oman oikeuden ja ko. olevan oppiaineen näkökulmasta esim. video, valokuvakollaasi, artikkeliteksti, blogikirjoitus, seinälehti, tietoisku, esitelmä, tutkielma, essee, sävelletään biisi, osio maantiedon oma paikka -työhön, näytelmä, äidinkielen eri tekstilajeja…
    1. • puretaan tuotokset väylinä esim. messut, esitelmäpäiviä, seminaari, ryhmäkeskustelu

   b) Jaetaan yksi oikeus ryhmälle ja kaikki ryhmät tekevät yhteisen tuotoksen
   • tehdään kaikki tehtävät tai valinnainen määrä tehtäviä omassa ryhmässä
   • edellisten pohjalta tehdään yksi yhteinen tuotos, jossa eri ryhmät tuovat oman asiantuntijuutensa käyttöön esim. jaettu powerpoint, video/elokuva (vaikka MOT-ohjelman tyyliin), tehdään seinälle ihmishahmoja, joiden ympärille mindmap-tyylisesti oikeuksia ja niihin liittyviä näkökulmia.

   c) Jos on aikaa, kaikki oikeudet kaikille ryhmille ja sitten a) tai b) –kohtien tuotos soveltavin osin.

 

 1. Yhden oikeuden tarkastelu osana oppitunnin aihetta esim.
   1. • seksuaalisuus (TE, BI, PS, UE, FI, ET)
   1. • perhe (TE, BI, UE, PS, ET, FI, YH)
   1. • elämä (UE, FI, ET, PS, YH, HI)
   1. • osallisuus (YH, HI, UE, FI, PS, ET)
   • työ, yhteiskunta, työttömyys (YH, HI, UE, ET, FI, PS)

 

 • Videot osana kielten opetusta, aihepiirit helppo liittää yhteiskunnallisiin aiheisiin

 

 • Teema- ja ilmiötyömahdollisuuksia
   1. • helposti sovitettavissa yhteiskunnallisiin ja arvomaailman aiheisiin esim. eriarvoisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, yhteiskunnan toiminta, vähemmistöt, kunnan palvelut, kehitysyhteistyö, lähetystyö, hyvä elämä, tulevaisuus, tiede
   1. • jaetaan ryhmille omat vastuualueet. Vammaisuus voisi olla yksi tutkittava osa-alue muiden joukossa. Muita voisivat olla esim. muut vähemmistöt. Vertaillaan eri ryhmien oikeuksien toteutumista, elämän laatua, mahdollisuuksia, asemaa yhteiskunnassa ja otetaan selville kenelle kuuluu ryhmien etujen valvonta.
   1. • mahdollistaa eri järjestöihin tutustumiseen, ns. kolmas sektori tutuksi. Sopii uuteen opsiin, ainakin kouluttoman koulun ideaan ja moniin aihekokonaisuuksiin (kulttuurin tuntemus ja kansainvälisyys, hyvinvointi ja turvallisuus, aktiivinen kansalaisuus). Vierailut ja vierailijat tueksi projekteihin.
   • mahdollistaa oppiaineiden välisen työskentelyn. Tehdään tehtäviä eri oppiaineiden tarpeista ja vaihdetaan kokemuksia ja tehdään tuotoksia yhdessä esim. lehden toimittamista, blogitekstejä, reaaliaineiden tuotoksia voisi käyttää äidinkielen aineistotehtävien lähteinä, järjestetään messut tai teemapäivä. Rinnakkaisopetusta voi helposti järjestää kahdessa tai useammassa oppiaineessa, kun tehtävät voivat kaikille olla samat alkuvaiheessa.

 

 • Tehtäviä voi käyttää etätehtävinä tai poissaoloja korvaavina tehtävinä. Jos opettaja on pois eikä sijaista saa, tehtävät ovat valmiina netissä ja niistä voi valita tilanteeseen sopivan määrän. Opiskelija pystyy tekemään niitä vaikka loma-tai pelimatkalla, koska ne ovat netissä ja kirjoja ei tarvitse raahata mukaan.

vammaisuus
tehtavat
tehtavat