Om oss

Samverkan inom funktionsnedsättning rf:s medlemsorganisationer är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV), Invalidförbundet, Förbundet Utvecklingsstörning, Finlands Dövas Förbund, Tröskeln rf, Svenska hörselförbundet rf, Synskadades Centralförbund, och stiftelsen Abilis.

Samverkan inom funktionsnedsättning rf är en av Utrikesministeriets partnerorganisationer.