Oikeus seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja perheeseen

YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista todetaan, että jokaisella avioliittoikäisellä vammaisella on oikeus perustaa perhe sekä solmia avioliitto. Vammaisilla on oikeus päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa määrästä. Heillä on myös oikeus saada tietoa lisääntymisterveydestä ja äitiysneuvolapalveluista.Sekä vammaisuus että seksuaalisuus ovat monella tapaa tabuja eri puolilla maailmaa. Vammaiset ihmiset nähdään usein ei-seksuaalisina ihmisinä eikä heidän uskota pystyvän vanhemmuuteen. Heitä ei myöskään pidetä toivottuina aviokumppaneina, ja heidän on vaikea perustaa perhe tai hankkia lapsia. Vammaisen naisen äitiyteen voidaan suhtautua ennakkoluuloisesti. Hänen ei uskota pystyvän toimimaan tässä roolissa ja raskaus voi herättää pahennusta. Tästä johtuen vammaisilla ihmisillä on muita heikommat mahdollisuudet saada seksuaalisuuteen liittyvää tietoa. Liikuntavammainen Amu Urhonen, nykyään kahden lapsen äiti, kertoo näin omista kokemuksistaan koulumaailmassa:

Ollessani lukion ensimmäisellä luokalla, terveydenhoitaja jakoi koko luokalle kondomit. Minäkin sain omani, mutta kondomia ojentaessaan terveydenhoitaja totesi, etten sitä kuitenkaan koskaan tulisi tarvitsemaan (Urhonen, A. 2011, s. 6).

Kuurojen, näkövammaisten ja kehitysvammaisten nuorten on usein erittäin haastavaa saada tietoa saavutettavassa muodossa. Monissa kehitysmaissa terveyspalveluja on myös vähän, eikä niiden suunnittelussa ole huomioitu vammaisia ihmisiä.

Monet vammaiset ihmiset kokevat seksuaalisen syrjinnän lisäksi valtaväestöä enemmän seksuaalista väkivaltaa, jota monet uskonnolliset ja perinteisiin kansanuskomuksiin liittyvät tekijät voivat ylläpitää. Tästä johtuen vammaisten ihmisten seksuaaliterveys on monissa osissa maailmaa hyvin heikko, ja tilanteeseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.


Myanmarilainen Yamin Ohnmar kertoo vammaisen ihmisen kohtaamista haasteista liittyen perheen perustamiseen.


Signmark kertoo omista seurusteluun liittyvistä kokemuksistaan.


Amu Urhonen kertoo vammaisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvistä tabuista Keski-Aasiassa


tehtavat
tehtavat
tehtavat

 

L