Oikeus osallisuuteen

YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista korostaa vammaisten oikeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan, päätöksentekoon ja kulttuurielämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Sopimuksessa sanotaan, että yhteisen toimintaympäristön tulee olla sellainen, että tasa-arvoinen osallistuminen on mahdollista kaikilla elämän osa-alueilla. Tällaista ympäristöä kutsutaan esteettömäksi. Esteettömyys taataan, kun ympäristöstä poistetaan mahdollisimman monet liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet.

Esteettömyys on kaiken lähtökohta: niin liikkumisen kuin asenteiden, itseilmaisun ja tiedonsaannin esteet on murrettava. (Marja Pihnala, Helsinki, Suomi, s.22)

Esteettömyys merkitsee palveluiden tuottajien kannalta tilaisuuksien järjestämistä esteettömissä tiloissa ja tiedon jakamista esteettömässä muodossa myös internetsivuilla. Poliittinen vaikuttaminen on tärkeää ja esimerkiksi äänestyspaikkojen on oltava esteettömiä. Vammaisten omat järjestöt ovat tärkeitä vammaisten äänen tuomisessa kuuluviin. Kansainvälinen vammaisliike voi tukea kehitysmaiden vammaisjärjestöjä kokemusten vaihdolla, tietotaidon jakamisella ja kehitysyhteistyöllä. Vertaistuki on vammaisille tärkeä toimintamuoto sekä maiden sisällä että kansainvälisesti. Vammaisilla ihmisillä on useita suuria kansainvälisiä tapahtumia kuten kehitysvammaisten Special Olympics, kuurojen olympialaiset, pyörötuolikoripallo, teatterifestivaalit ja pyörätuolitanssi.


Signmark kertoo omista kokemuksistaan kiusaamisesta koulumaailmassa.


Ecuadorilainen Abigail kertoo elämästään ja haaveistaan.


Noora Västinen kertoo muun muassa esteettömyyden merkityksestä.


tehtavat
tehtavat
tehtavat

 

L