Näkövammaisten liitto

Näkövammaisten liitto on valtakunnallinen oikeuksienvalvonta- ja palvelujärjestö, joka haluaa ottaa vastuuta myös kehitysmaiden näkövammaisten aseman parantamisesta.

Liiton hankkeissa edistetään ennen kaikkea näkövammaisten lasten ja nuorten kasvu- ja opiskeluedellytyksiä sekä vahvistetaan Maailman Sokeain Unionin (WBU) linjausten mukaisesti kohdemaiden näkövammaisjärjestöjä. Näkövammaisten liitto (NKL) noudattaa työssään Suomen valtion kehityspoliittisia periaatteita mm. sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Hankkeet:

Bolivian näkövammaisten opetuksen tukeminen osana inklusiivisen opetusjärjestelmän kehittämistä
Näkövammaisten inklusiivisen opetuksen tukihanke Etiopiassa