Näkövammaisten inklusiivisen opetuksen tukihanke Etiopiassa

MITÄ: Projektissa tuetaan Etiopian koulujen inklusiivista kehitystä, jotta näkövammaiset pääsisivät yleisen koulutuksen piiriin.

MIKSI: Etiopia on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, mutta lain täytäntöönpano laahaa. Näkövammaiset ovat tervetulleita moniin kouluihin, mutta henkilökunnalta pitkälti puuttuu käytännön kokemus erilaisista opetusmetodeista ja viranomaisilta motivaatio hankkia tarvittavia apuvälineitä.

MITEN: Inklusiivisen koulutuksen kehittyminen toisi näkövammaisille paremmat edellytykset kouluttaa itsensä ammattiin ja ehkäistä taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä. Hankkeesta hyötyvät näkövammaiset, jotka pystyvät koulutuksella ja terveystiedolla parempaan elämänhallintaan.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa paikallinen vammaisjärjestö HPDO (Help for Persons with Disabilities -Organization).

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Näkövammaisten liitto, Sonja Ronkainen, sonja.ronkainen(at)nkl.fi