Vammaisuus ja sukupuoli

YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista vammaiset naiset ja vammaiset lapset nostetaan esille erikseen. Sopimuspuolet tunnustavat, että vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistetaan moninkertaista syrjintää, sekä sitoutuvat toteuttamaan toimia varmistaakseen, että vammaiset naiset ja tytöt voivat nauttia täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

Moninkertainen syrjintä muodostuu ainakin kolmesta tekijästä: sukupuoli, vammaisuus ja köyhyys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vammaiset tytöt eivät pääse kouluun, eivätkä pysty hankkimaan ammattia ja toimeentuloa. Heikko koulutustausta johtaa usein heikkoon omien oikeuksien ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen sekä tietoisuuteen palveluista. Tämä altistaa vammaiset naiset ja tytöt alistamiselle, eristämiselle ja hyväksikäytölle.

Vammaisten naisten seksuaalioikeudet ovat usein uhattuna.

Vammaisuus altistaa naisia seksuaaliselle hyväksikäytölle ja väkivallalle. Vammaisia naisia kuitenkaan usein pystytä näkemään vaimoina tai äiteinä. Vammaisia naisia saatetaan uhata joissain tapauksissa pakkoabortilla tai sterilisaatiolla. Lisääntymis- ja seksuaaliterveystietoa ei usein ole saatavilla näkö- tai kuulovammaiselle saavutettavassa muodossa. Terveyspalvelut ovat usein esteellisiä.

Kuvassa mies, nainen ja tyttö.

Kuvassa nuoria työntekijöitä vammaisten osuuskunnan ravintolassa Etiopiassa. Kuva: Juha Valta.

 

Vammaiset tytöt ja naiset tarvitsevat siis erityistä tukea. Esimerkkejä keinoista vammaisten tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta kehitysmaissa:

– vammaisten tyttöjen ja naisten tilanteen tutkiminen eri maissa
– vammaisten tyttöjen ja naisten vertaistuen mahdollistaminen
– vammaisten tyttöjen ja naisten sekä esimerkiksi terveyshenkilökunnan kouluttaminen vammaisten naisten seksuaalioikeuksista
– erityishankkeet vammaisten naisten ja tyttöjen parissa
– sukupuolinäkökulman huomioonottaminen vammaisalan kehitysyhteistyössä