Malawin kuurojen liiton järjestön kehittämis- ja koulutusprojekti

MITÄ: Hankkeessa vahvistetaan Malawin kansallista kuurojen liittoa hallituksen, henkilöstön ja paikallisyhdistysten koulutuksen avulla.

MIKSI: Kuuroilla ei ole Malawissa yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia, eikä viittomakielen asemaa kuurojen ensimmäisenä kielenä ole tunnustettu, vaikka Malawi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista. Kuurot ja huonokuuloiset ovat valtaväestöä köyhempiä ja kouluttamattomampia ja kuurouteen liittyy edelleen vahvoja ennakkoluuloja.

MITEN: Tukemalla MANADin toimintaa saadaan sen jäsenet aktivoitumaan, valvomaan tehokkaammin oikeuksiensa toteutumista ja vaikuttamaan päätöksentekoon. Hankkeen tiedottamistyöllä muovataan yhteisön asenteita. Hankkeesta hyötyvät ensisijaisesti kuurot, heidän läheisensä ja kansallinen kuurojen liitto, joka pystyy parantamaan järjestöllistä kapasiteettiaan.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa Malawin kuurojen liitto MANAD.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kuurojen Liitto, Ossi Oinonen, ossi.oinonen(at)kuurojenliitto.fi