Liikuntavammaisten ihmisten itsenäisen elämän ja taloudellisen voimaantumisen ohjelma Addis Abebassa

MITÄ: Hankkeessa tarjotaan ammattikoulutusta ja yritysosaamista fyysisesti vammaisille ja tuetaan heidän perustamiaan pieniä yrityksiä/osuuskuntia. Hankkeen ensimmäisen jakson aikana vammaisille henkilöille tarjottiin mahdollisuus yrityksen perustamiseksi mikrolainan turvin. Vuonna 2016 käynnistyvässä toisessa jaksossa markkinointiosaamista ja muita tukipalveluita tarjotaan, jotta pienet yritykset tulevat kestäviksi ja niissä toimivat vammaiset henkilöt pystyvät jatkossa ansaitsemaan toimeentulonsa itse.

MIKSI: Etiopiassa vammaisuus nähdään usein esteenä itsensä elättämiselle ja ympäröivät ennakkoluulot ja esteellinen ympäristö estävät fyysisesti vammaisten kouluttautumisen ja työnteon.

MITEN: Liikuntavammaisille tarjotaan ammatillista- ja pienyrittäjyyskoulutusta, jotta he pystyvät työllistämään itsensä. Hankkeesta hyötyvät koulutukseen ja tukitoimiin osallistuvat liikuntavammaiset sekä näiden läheiset.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa paikallinen liikuntavammaisten ihmisten järjestö VAMCPAA (Voluntary Association of Mobility Challenged People in Addis Ababa) yhteistyössä Addis Abeban kaupungin viranomaisten kanssa. Hake on linjassa kaupungin työllisyysohjelman kanssa. Invalidiliitto tarjoaa asiantuntijaosaamista ja koulutusta erityisesti rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisessä, Vamcpaan kansainvälisessä verkostoitumisessa ja mahdollisuuksien mukaan ammatillisen opetuksen inkluusion edistämisessä.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Invalidiliitto, Laura Poussa, laura.poussa(at)invalidiliitto.fi