Lähteet ja lisätietoa – Oikeus Osallisuuteen

Lähteet:

Pihnala, M. (2014) Ihmisoikeuksien merkitys elämässäni. Teoksessa Myllyaho, S. et. al. (toim.) Oikeus tulevaisuuteen, vammaisjärjestöt kehitysyhteistyössä. Vammaiskumppanuus ry. Esa Print Oy, Lahti.

Lisätietoa:

Making it work – good practicies on disabilities inclusive development (avautuu uudelle välilehdelle)
Monipuolinen sivusto, josta löytyy hyviä inklusiivisista, vammaiset ihmiset huomioon ottavista hyvistä käytänteistä.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry (avautuu uudelle välilehdelle)
Monipuolista tietoa vammaisurheilusta meillä Suomessa ja muualla

Vammaisuus ja poliittinen vaikuttaminen (avautuu uudelle välilehdelle)
Oheisessa julkaisussa poistetaan esteitä vammaisten ihmisten poliittisen vaikuttamisen tieltä.

Inclusive WASH Activities in the Global South (pdf-tiedosto, avautuu uudelle välilehdelle)
Opas esteettömyydestä vesi-, sanitaatio- ja hygieniahankkeissa.