Lähteet ja lisätietoa – Oikeus Työhön

Lähteet:

Könkkölä, K. (2014) Ensimmäinen kehitysyhteistyömatka. Teoksessa Myllyaho, S. et. al. (toim.) Oikeus tulevaisuuteen, vammaisjärjestöt kehitysyhteistyössä. Vammaiskumppanuus ry. Esa Print Oy, Lahti, s. 112–126.

Lisätietoa:

Disability and Work (avautuu uudelle välilehdelle)
YK:n työjärjestön sivuilta löytyy monipuolista tietoa maailmalta vammaisten työllistymiseen liittyen.

Moving towards disability inclusion (avautuu uudelle välilehdelle)
julkaisusta löydät tarinoita siitä, miten vammaiset ihmiset eri puolilla maailmaa ovat työllistyneet.