Kuurosokeiden voimaantuminen Etiopiassa

MITÄ: Hankkeessa tuetaan kuurosokeiden asemaa Etiopiassa vakiinnuttamalla Etiopian kuurosokeiden liiton ENADB:n toimintaa.

MIKSI: Kuurosokeus on suhteellisen uusi käsite Etiopiassa ja kuurosokeat ovatkin kaikista vammaisryhmistä heikoimmassa asemassa, sillä historiallisesti kuurosokeat eivät ole päässeet mukaan sokeille tai kuuroille suunnatun tuen piirin. Useimpien on mahdotonta palveluita itselleen soveltuvalla tavalla ja heidän sosiaalinen piirinsä rajoittuu perheenjäseniin.

MITEN: Vahvistamalla ENADB:ia järjestö pystyy tavoittamaan enemmän Etiopian kuurosokeita ja saattamaan heitä palvelujen piiriin. Hankkeesta hyötyvät ensisijaisesti Etiopian kuurosokeat ja näiden läheiset, jotka saavat tietoa ja vertaistukea sekä ammatillista koulutusta, joka tukee itsenäistä tulonhankintaa. Tämä on köyhyyttä ehkäisevä toimintamalli.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa paikallinen kuurosokeiden vuonna 2010 perustama yhdistys ENADB, joka toimii Addiksessa sekä kahdella muulla alueella.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kynnys ry, Tuomas Tuure, tuomas.tuure(at)kynnys.fi