Kuurojen yhteisön vahvistaminen ja kuurotietoisuuden lisääminen Kambodžassa

MITÄ: Hankkeessa paikallistetaan ja saatetaan opintojen sekä kuurojen yhteisön piiriin kuuroja nuoria, joilla ei ole ollut koskaan aikaisemmin mahdollisuutta koulutukseen tai itsenäiseen elämään.

MIKSI: 97 % Kambodžan kuuroista ei ole koskaan oppinut mitään kieltä, käynyt koulua tai tavannut toista kuuroa. Kambodžan kuurot elävät usein pelkästään perheidensä hyväntekeväisyyden turvin, perhe-elämän ja yhteiskunnan laitamilla.

MITEN: Tukemalla kuurojen koulutusta, viittomakieltä ja yhteisöllisyyttä sekä lisäämällä kuurotietoisuutta yhteiskunnassa, kuurojen yhteisö pystyy itsenäisemmin ajamaan kuuroille ja viittomakielisille yhtäläisiä ihmisoikeuksia. Hankkeesta hyötyvät yhteiskuntaan mukaan pääsevät kuurot ja heidän läheisensä.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hanketta toteutetaan yhteistyössä Maryknoll Cambodian kanssa, joka on yhdysvaltalainen järjestö ja jonka alle Deaf Development Programme siirtyi vuonna 2002.

KOORDINAATTORI: Kuurojen Liitto, Katarina Butera, katarina.butera(at)kuurojenliitto.fi