Kuurojen Liitto

kl_fin_vaaka_2_musta

Suomen Kuurojen Liitto on maailmassa yksi harvoja organisaatioita, joka tekee laajamittaisesti kehitysyhteistyötä kuurojen elinolosuhteiden parantamiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Kehitysyhteistyö on vakiintunut tärkeäksi osaksi liiton toimintaa. Suomen Kuurojen Liitto on kansainvälisesti tunnettu viittomakielen ja kuurojentyön asiantuntija. Se haluaa kantaa vastuunsa kuurojen elinolojen parantamisesta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Ensimmäiset kumppanuussuhteet liitto solmi itäisessä Afrikassa perustettujen kuurojen järjestöjen kanssa.

Hankkeet:

Albanian kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakieli- ja tulkkikoulutuksen tukeminen
Kosovon kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen ja kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen
Kuurojen yhteisön vahvistaminen ja kuurotietoisuuden lisääminen Kambodžassa
Malawin kuurojen liiton järjestön kehittämis- ja koulutusprojekti
Tansanialaisten kuurojen köyhyydenvähentämishanke
Ugandan viittomakieli- ja edunvalvontahanke

Lisätietoja:

Lisätietoja Kuurojen liiton työstä ja viittomakielestä kehitysmaissa viittomakielellä