Kuurojen ja huonokuuloisten taitojen vahvistaminen järjestötyössä Gambiassa

MITÄ: Hankkeessa tuetaan Gambian Kuurojen ja huonokuuloisten liiton toimintaa (GADHOH). Tavoitteena on voimaannuttaa Gambian kuurojen ja huonokuuloisten yhteisöä, vahvistaa kuurojen positiivista identiteettiä ja kuurotietoisuutta, jotta kuurot voivat toimia yhdenvertaisina kansalaisina kuulevien rinnalla.

MIKSI: Kuurojen asema Gambiassa on heikko ja viittomakielen asemaa kuurojen ensimmäisenä kielenä ei ole tunnustettu. Valtaosa kuuroista elää köyhyydessä ilman mahdollisuuksia koulutukseen ja ammattiin.

MITEN: GADHOH:n alueellista toimintaa tukemalla entistä useammat kuurot ja huonokuuloiset pääsevät yhdistyksen piiriin ja heidän tietoisuus oikeuksistaan kasvaa. Vaikuttamis- ja tiedottamistyöllä pyritään muokkaamaan yhteisön asenteita ja vaikuttamaan päätöksentekoon, palvelujen kehittämiseen ja oikeuksien toteutumiseen. Hankkeesta hyötyvät ensisijaisesti kuurot, heidän läheisensä ja kansallinen kuurojen liitto, joka pystyy parantamaan järjestöllistä kapasiteettiaan.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa Gambian kuurojen ja huonokuuloisten liitto GADHOH.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kuurojen Liitto, Ossi Oinonen, ossi.oinonen(at)kuurojenliitto.fi