Kuulovammaisten lasten inklusiivisen opetuksen tukihanke Boliviassa

MITÄ: Projektissa parannetaan kuulovammaisten oppilaiden oikeutta inklusiiviseen opetukseen yleisopetuksen piirissä.

MIKSI: Kuulovammaisuus on heikosti tunnettua Boliviassa, minkä vuoksi projektissa tehdään töitä kuulovammaisuutta koskevan tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämiseksi. Työtä tehdään koulujen lisäksi myös muualla väestön keskuudessa.

MITEN: Kouluvierailujen aikana opettajille ja koululaisten vanhemmille kerrotaan, kuinka kuulovamma havaitaan ja millainen apu on tarpeen inklusiivista opetusta varten. Väestön tavoittamiseksi on tehty tiedotuskampanjoita. Huonokuuloisten lasten vanhemmille on järjestetty työpajoja, jotta vanhemmat voisivat ymmärtää paremmin lastensa tarpeita. Huonokuuloisille lapsille ja heidän perheilleen on myös järjestetty mahdollisuus kohdata muita samanlaisessa tilanteessa olevia.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Asociación de Padres y Amigos de Niños Hipoacúsicos, APANH

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Svenska hörselförbundet rf, Maija Nilsson, maija.nilsson(at)horsel.fi