Vammaisuus ja terveys

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan vammaisuus on yläkäsite, joka kattaa vammat, toimintakyvyn rajoitteet ja osallistumisen esteet.

Vammaiset ihmiset pääsevät ei-vammaisia ihmisiä huonommin perusterveydenhuollon piiriin. Heikko koulutustaso ja tietoisuus omista oikeuksista sekä terveyspalvelujen esteellisyys ovat keskeisiä syitä tälle. Vammainen saattaa jäädä ilman tarvitsemaansa avustajaa. Vammaisten ihmisten mahdolliset sairaudet, esimerkiksi mielenterveysongelmat jäävät helposti huomaamatta.

Vammaiset ihmiset ovat koulutuksen ja palveluiden puutteen vuoksi alttiimpia esimerkiksi hiv/aids -tartunnoille. Terveys- ja valistuskampanjat eivät usein tavoita vammaisia ihmisiä, eikä niiden välityksessä oteta huomioon vammaisten ihmisten mahdollisia rajoitteita kuulossa, näössä tai ymmärtämisessä.

Vammaisten ihmisten sosioekonominen asema on vammattomia ihmisiä matalampi: he kokevat muita enemmän köyhyyttä ja työttömyyttä, ja heiltä puuttuu kunnollinen koulutus. Tämä kaikki on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin.

Kuvassa sambialaisen yhteisöpohjaisen kuntoutushankkeen vapaaehtoiset laittavat kipsiä kampurajalkaiselle tytölle. Kuva: Marianne Leimio.

Keinoja vammaisten ihmisten terveyspalvelujen parantamiseksi ovat esimerkiksi:
– terveydenhuollon fyysisen saavutettavuuden parantaminen
– terveyshenkilökunnan kouluttaminen vammaisuudesta ja asenteisiin vaikuttaminen
– viittomakielen opetus terveydenhuollon henkilökunnalle ja terveyskasvatuksen tarjoaminen viittomakielellä
– tiedotus- ja valistusmateriaalin tekeminen selkokielellä, pistekirjoituksella ja viittomakielellä
– vammaisten ihmisten osallistuminen päätöksentekoon, jotta heidän näkemyksensä saadaan kuuluviin palveluja järjestettäessä
– vammaisten ihmisten kouluttaminen heidän oikeuksistaan

Kaksi naista
Kuvassa Abiliksen tukeman HIV/Aids-hankkeen työntekijöitä Sambian Petaukessa. Kuva: Marianne Leimio