Kosovon kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen ja kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen

MITÄ: Hankkeessa tuetaan Kosovon kuurojen liittoa kouluttamalla paikallisyhdistyksiä, tukemalla edunvalvontaa ja hallintoa, kehittämällä viittomakielen tutkimusta ja opetusmateriaalien tuotantoa, tulkkikoulutusta ja viittomakielen opettajien ja luokka-avustajien koulutusta.

MIKSI: Viittomakielisten tulkkipalvelujen saanti on heikkoa ja lukutaidottomuus on kymmenen kertaa kuulevaa väestöä yleisempää. Tulkkipalvelujen puute eristää kuurot yhteiskunnasta ja lukutaidottomuudesta aiheutuu mm. kuurojen korkea työttömyysaste ja köyhyyskierre.

MITEN: Liiton tukemisella vahvistetaan sen edunvalvontakykyä valvoa palvelutuotannon toteuttamista ja kehittämällä kuurojen opetuksen laatua edistetään kuurojen mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja parempaan työllisyyteen. Hankkeesta hyötyvät kuurojen liiton lisäksi kaikki sen piirissä olevat kuurot ja heidän läheisensä sekä avainministeriöiden, mm. sosiaali- ja opetusalan viranomaiset.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa Kosovon kuurojen liitto (KAD).

KOORDINAATTORI: Kuurojen Liitto, Inkeri Lahtinen, inkeri.lahtinen(at)kuurojenliitto.fi

Kosovon ja Suomen kuurojen liittojen yhteistyönä on syntynyt ensimmäinen Kosovon viittomakielinen sanakirja ja maan viittomakieli on saanut virallisen aseman. Vuosille 2013-2016 Kosovon hallitus on hyväksynyt viittomakielisen toimintaohjelman, jonka tavoitteena on perustaa viittomakielen tulkkipalvelukeskus ja varmistaa viittomakielisten pääsy opetukseen omalla äidinkielellään.
Artikkeli kategoriassa