Kontakt

Samverkan inom
funktionsnedsättning rf

Fågelviksgatan 10
5 vån
00500 Helsingfors

info(at)vammaiskumppanuus.fi

förnamn.efternamn(at)
vammaiskumppanuus.fi

Anja Malm
Verksamhetsledare
045 258 7557

Heidi-Maria Helenius
Programrådgivare
040 752 3834

Anna Koskivuo
Programrådgivare
0400 460 139

Johan Hedren
Ekonomiplanerare
050 556 7378

 

 

Medlemsorganisationernas kontaktuppgifter

Abilis-stiftelsen
www.abilis.fi

FDUV
www.fduv.fi

Invalidförbundet
www.invalidiliitto.fi

Förbundet Utvecklingsstörning
www.kehitysvammaliitto.fi

Finlands Dövas Förbund
www.kuurojenliitto.fi

Tröskeln
www.kynnys.fi

Synskadades förbund
www.nkl.fi

Svenska hörselförbundet
www.horsel.fi