Kontakt

Samverkan inom
funktionsnedsättning rf

Fågelviksgatan 10
5 vån
00500 Helsingfors

info(at)vammaiskumppanuus.fi

förnamn.efternamn(at)
vammaiskumppanuus.fi

Anja Malm
Verksamhetsledare
045 258 7557

Johanna Kurki
Programrådgivare
040 752 3834

Emmi Chaguaro
Programrådgivare
0400 460 139

Tatu Matinpuro
Ekonomiplanerare
050 569 1863

 

 

Medlemsorganisationernas kontaktuppgifter

Abilis-stiftelsen
www.abilis.fi

FDUV
www.fduv.fi

Invalidförbundet
www.invalidiliitto.fi

Förbundet Utvecklingsstörning
www.kehitysvammaliitto.fi

Finlands Dövas Förbund
www.kuurojenliitto.fi

Tröskeln
www.kynnys.fi

Synskadades förbund
www.nkl.fi

Svenska hörselförbundet
www.horsel.fi